BITI U POSLU:
RACIO JE NEOPHODAN,
BEZ EMOCIJA SE NE MOŽE

LIDERI I TIMOVI

Efikasno upravljanje - struktura i procesi za donošenje odluka - igra presudnu ulogu za uspeh svake organizacije i to je razlog da se fokus drži na proceni lidera i razvoju lidera, unapređenju odnosa između lidera i zaposlenih, jačanju komunikacije između svih u...

PROMENA I KULTURA U ORGANIZACIJAMA

Lideri znaju da su promene stalne i da je neophodno da se radi na uspostavljanju fleksibilnosti u organizacijama koje vode kao i jačanje adaptivnih veština na svim nivoima. U poslovnom svetu, u kojem su očekivanja od ljudi u vezi njihovog odnosa prema poslu fokusirana...

KONSALTING PORODIČNE FIRME

Vrlo malo toga je jednostavno u porodičnim firmama, u kojima su u velikoj meri izmešane porodične dinamike i ekonomski interesi, a zajednički nose “veliki ulog”. U porodičnoj firmi koja se razvija, zajednički porodični cilj može biti pokretač međusobnih uticaja i...