BITI U POSLU:
RACIO JE NEOPHODAN,
BEZ EMOCIJA SE NE MOŽE

Reference

Dragan Odžaklijević, Generalni direktor, Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o. - Exclusive Corespondent AON in Serbia

Menadžerima kompanija često nije lako da prihvate činjenicu da rad na unapređenju i razvoju ljudskih resursa u sve dinamičnijem okruženju često prerasta okvire poslovanja kompanije. Izbor profesionalnog saradnika sa kojim se zajednički radi na ovim delikatnim poslovima je još teži zadatak, u moru ponuda koje kompanije dobijaju na dnevnom nivou.

Izbor ACB-a da zajedno sa Nevenom Jeremić unapređuje ne samo veštine rukovodilaca, zaposlenih i razigrava timove, već i da organizaciju naše firme učini elastičnom i prilagodljivom na promene, se pokazao kao jedan od najboljih poteza koji smo načinili u poslovanju. Njena profesionalnost, posvećenost, želja i spremnost da konstantno osluškuje potrebe ACB-a i da kroz primenu raznih znanja i metoda u praksi formira i stalno unapređuje naše ukupne pojedinačne i timske kvalitete su doprinele da ACB danas ima organizaciju i tim koji su jedinstveni na našem tržištu i kao takvi široko prepoznati. Rad sa Nevenom podrazumeva neprekidnu interakciju, izuzetno kvalitetne uvide i predloge, ali na kraju i veliko zadovoljstvo postignutim rezultatima.

https://www.acb.rs/sr/

Gorana Golubović Vuksanović, Menadžerka ljudskih resursa – MAMA SHELTER, Srbija

Našoj višegodišnjoj poslovnoj saradnji doprineo je Nevenin jedinstven pragmatičan pristup individualnom coaching-u za rukovodioce različitih nivoa u organizaciji, uz izuteno razumevanje poslovanja. Fokus joj je na pronalasku najboljeg rešenja za razvoj, unapređenje veština i kompetentnosti za svakog pojedinca. Svaki put nam je pružila konsultantsku uslugu na najvišem nivou. Lično se sećam bukvalno svake sesije koju sam imala sa njom.

https://www.mamashelter.com/sr/beograd

Dragana Jovanović Arijas, Menadžerka SIPRU Tima

Nevena Jeremić nam pruža višegodišnju podršku u razvoju timskih kapaciteta. Njena ekspertiza je imala ključan uticaj na razvoj menadžerskih i liderskih veština, kao i na strateško pozicioniranje tima i unapređenje saradnje sa svim relevantnim akterima. Posebno cenimo njen pristup u radu, jer pruža konstruktivnu kritiku, konkretne povratne informacije i uvažavanje individualnih i timskih potencijala.

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/

Michele Castrogiovanni, Country Energy Services & Gas Manager, MOL GROUP ITALY

Sa Nevenom sam počeo da radim u važnom trenutku svog profesionalnog života, u situaciji kada sam morao da sarađujem sa novom multinacionalnom organizacijom, u vreme kada je moja grupa trebalo da se „vrati u kolosek“, da povrati motivaciju i okretnost.

Potom smo u Italiji prolazili kroz Covid period i relativnu izolaciju a lično sam bio  uključen u suočavanje sa velikim poteškoćama kompanije i rizikom od velike štete za samo preduzeće.

Nevenin doprinos bio je važan u rešavanju svih ovih obaveza i zabrinutosti, pri čemu je sa poverenjem i odlučnošću doprinela definisanju ciljnih akcionih planova. Još jedan element velike podrške bila je smirenost koju je Nevena uspela da mi prenese, često mi nudeći uvid u situacije iz drugačije tačke gledišta.

https://molgroupitaly.it/en/

Carmen Becker, Country Human Resources Manager, MOL GROUP ITALY

Rad sa Nevenom tokom najteže godine moje profesionalne karijere podrazumevao je da naučim kako da duboko zaronim u svoje snage, balansiram strah i napredovanje, zakoračim u nepoznato i suočim se sa izazovima hrabro i sa entuzijazmom.

Zahvalna sam na njenom neprekidnom usmeravanju, podučavanju i pomaganju u izgradnji otpornosti, zrelosti i mentalnog zdravlja, što se svakako pokazalo delotvornim tokom suočavanja sa  epidemijom Covid-19 u Italiji, a što mi je izgradilo veliko samopouzdanje i ojačalo moju sposobnost da se zaista bavim VUCA prvim evropskim iskustvom zemlje kao lidera i roditelja pionira ovog određenog trenutka u istoriji.

Veoma sam ponosna i zahvalna što imam Nevenu pored sebe!

https://molgroupitaly.it/en/

Mirjana Golubović, Direktorka ljudskih resursa, TNation, Srbija

Imala sam iskustvo u radu sa različitim coachevima, ali ono što mi se desilo nedavno u radu sa Nevenom bilo je neverovatno. Najbolje to mogu da opišem metaforom rolerkostera.

Prvo me je nežno „gurnula“ u nepoznato, prošla sam kroz sva iskušenja i jake emocije, suočila se sa sobom a onda me je prihvatila, pružila mi ruku da siđem sa vrteške drugačija, jača, šira, više prihvatajuća za sebe i druge.

Ako poželite da se otisnete na put coaching-a ne zaboravite da je najvažnije kome ste pružili ruku da vas vodi na tom putu.

https://tnation.eu/

Mirjana Starčević, Vlasnica "GLINKA"

Zahvaljujući Neveni uspela sam da postavim prioritete i preuzmem rizik u ključnom trenutku za pokretanje posla – moj startup! Njene smernice su mi pomogle da hobi pretvorim u biznis i izgradim brend. Posebno sam zahvalna što je aktivno pratila kako razvoj mog posla, tako i moj lični i profesionalni razvoj i na vreme mi ukazala na izazove i potrebu za angažovanjem saradnika.

http://www.glinka.rs/

Marija Jukić HR Administrator - Playrix Croatia / Praktičar transakcione analize

Iskustvo u radu sa Nevenom je za mene bilo nezamenljivo. Nevena je autentična, veliki profesionalac, sa puno osećaja za ljude i multidisciplinarnim pristupom u vođenju. Nevena mi je pomogla da osvestim svoje snage i podržala u najosetljivijim trenucima mog privatnog i profesionalnog razvoja.

Uz njenu pomoć, ohrabrila sam se za promenu smera karijere, pre svega kroz razumevanje kako integrisati sve stečene veštine i iskustvo u novi posao. To je značilo prvo razumeti sebe i svoje potencijale, zatim želje i interesovanja, a onda u odnosu na to, profesionalno se orijentisati na novi smer u karijeri i privatnom životu.

Rad kroz prihvatanje, razumevanje, stručnost i učenje su samo neki od opisa Neveninog pristupa, kojima se osnažuju naše veštine i kapaciteti za kvalitetniji život.

https://playrix.hr/

Nikola Lazić, Vlasnik i Generalni direktor Granit Invest

Blisko sarađujem sa Nevenom od 2013. godine. Kada pogledam u nazad, punog srca mogu da kažem da je povezivanje i saradnja sa Nevenom jedna od najboljih stvari koja mi se desila – podjednako na profesionalnom i ličnom planu.

Nevenina posvećenost daleko prevazilazi okvire očekivanog. Uz njenu  pomoć, rešavanje zahtevnih poslovnih situacija daleko je lakše a moj lični napredak i sreća su nešto što nju iskreno raduje.

Volim da mislim da sam se zahvaljujući njoj zadržao na pravom putu. Ovo govorim kao vlasnik porodične firme sa tradicijom dužom od 40 godina. Govorim kao neko ko je zahvaljujući radu sa Nevenom napravio firmu koja se prepoznaje i van granica naše zemlje.

Pokazala mi je da nije neophodno imati puno ljudi kako bi se radili veliki poslovi, već je važno da broj ljudi koji radi – radi kao jedno.

https://granitinvest.rs/

Marija Škaljac, Vlasnik i Direktor, Qube doo

Ja sam samouka menadžerka sa umetničkim profesionalnim “background”-om i ne mogu da zamislim da radim bez Nevenine stalne pomoći.

Nevena je sa mojim timom radila kroz radionice i konsultantske aktivnosti u proteklih 5 godina. Pomogla nam je da definišemo timove i odaberemo vođe timova unutar kompanije. Radila je kroz coaching posebno sa mnom kao menadžerkom, a posebno sa drugima u timu. Pomagala mi je da delegiram zadatke kao i da kreiram, menjam, dodeljujem ili razvijam različite uloge u timu. Ohrabrivala me je da zastanem i razmislim.

Njeno znanje o grupnoj dinamici i stilovima vođenja je neverovatno. Nije sledila standarde, već je izmislila jedinstveni stil koji je prilagođen našim potrebama. Njeni izveštaji uvek su bili vrlo detaljni, s kontrolnim tačkama i rokovima. Još uvek se savetujem s njom kad god imam problema sa vođenjem ili kada treba da proširim tim.

http://qube3dstudio.com/