BITI U POSLU:
RACIO JE NEOPHODAN,
BEZ EMOCIJA SE NE MOŽE

I nakon 29 godina radnog iskustva u različitim oblastima i u različitim ulogama, moj profesionalni razvoj i učenje i dalje traje! Po mom mišljenju to je jedini način da u ulogama konsultanta i coach-a, radim kvalitetno i profesionalno.

Da bi se stečena znanja i iskustva, formalno obrazovanog diplomirnog inženjera informacionih sistema i magistra psihologije, spojila u kvalitetan i usklađen sadržaj, trebalo je još mnogo profesionalnog učenja i rada, kao na primer kroz edukaciju i sertifikaciju za Akreditovanog Analytic – Network Coach-a i Sistemsko – Psihodinamskog konsultanta & The Eco-Leadership Institute Coach.

U radu uvek kombinujem sva stečena znanja i iskustva, formalno i neformalno obrazovanje konstantno dopunjujem i inoviram kroz često pohađanje domaćih i međunarodnih profesionalnih radionica, predavanja, konferencija, skupova. To je uvek ozbiljna investicija ali donosi mnogo novih saznanja, kvalitetne razmene iskustava sa drugim konsultantima i coach-evima i motivaciju za dalji rad sa klijentima.

Redovno članstvo i angažovanje u utemeljenim i kvalitetnim međunarodnim profesionalnim organizacijama pruža mi mogućnost da dobijem realnu sliku o svom radu:

The International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations, ISPSO
https://www.ispso.org

THE ROLE OF Administrative Director – Executive Board Member:
https://ispso.org/Board-Of-Directors

Psychology of Personal Constructs Organisation, Serbia
https://www.ukons.org.rs/psihoterapija-i-savetovanje/

The Group Analytic Society International, GASI
https://groupanalyticsociety.co.uk

Tokom rada kao konsultant i coach, fokusiram se sa ciljem da prepoznam, obezbedim usvajanje i zadržavanje praksi koje su bile i ostale efikasne kod konkretnog klijenta. Paralelno, fokusiram se i na prepoznavanje i eliminisanje neefikasnih navika i aktivnosti koje su postojale i postoje kod klijenta. Kroz partnerski odnos sa svakim klijentom posebno, nastaje dogovor o zastarelim procesima ili odnosima koji bi trebalo da budu promenjeni kao i o tome šta bi trebalo usvojiti kao bolje modele rada i ponašanja.

U radu sa različitim klijentima: ACB/AON, Telenor, PepsiCo, NIS /Gazprom Neft, Atlantic Group, Coca-Cola HBC, JT International, Heineken, UniCredit Bank, Milšped Grupa, Granit Invest, KPMG, Swarovski, DDOR Novi Sad doo – part of the“Gruppo Assicurativo Unipol“ group, MOL Serbia, SIPRU Team, Hemofarm AD, MK Group, FieldScope International, Hutchinson Automotive Serbia, FCA Serbia, VivaGaming Solutions doo, MOL Group Italy, GLA Holding, Marimar, ASW Inženjering, Qube, Adient Seating, Hahn+Kolb d.o.o., Mama Shelter, Adient, Panlinft, Marimar, Eyesee, Novaston, Medigroup, SMP Automotive, SOS Decije selo, Infaloom, Verano Sunprotection, Tropic Trade doo, WEConnect, Baby Food Factory Dobanovci, EcoPure,…

sam sledila koncept procesnih promena koji je zasnovan je na postepenosti i integraciji novih ideja u svakodnevnu radnu rutinu i praksu – kako se organizacija menja tako se vide i uspesi promena. Ove promene se implementiraju bez posledica i stvaranja haosa a postignuti rezultati su održivi i postaju organski deo života kiljenta.