BITI U POSLU:
RACIO JE NEOPHODAN,
BEZ EMOCIJA SE NE MOŽE

Coaching i Konsalting

Svaki pojedinac, svaki tim, svaka kompanija i svaka organizacija, ima jedinstven odnos prema svom poslu.

Vodeći računa o ovoj činjenici, kroz partnersku saradnju sa klijentima, radim na osmišljavanju, kreiranju i sprovođenju posebnih i namenskih konsultantskih/coaching intervencija i aktivnosti, koje treba da budu korisne klijentima za njihovo poslovanje i razvoj.

Coaching i Konsalting za pojedince

POJEDINCI

Promena posla

Veća sigurnost u poslovnim odnosima

Odnos prema autoritetu

Liderstvo

COACHING

Radna motivacija

Coaching i Konsalting za startup-e

STARTUP FIRME

Postavljanje prioriteta

Definisanje i rešavanje izazova

Nova uloga

Vođenje timova

Veština rukovođenja

Sistemsko razmišljanje

Coaching i Konsalting za porodicne firme

PORODIČNE FIRME

Prevazilaženje generacijskog jaza

Različiti stilovi poslovanja

Rođaci – suvlasnici

Izazovi partnerskih poslova

„Viši cilj“ firme

Coaching i Konsalting za kompanije i korporacije

KOMPANIJE I KORPORACIJE

KONSALTING

Organizacione / sistemske promene

Promena poslovne i radne kulture

Razvoj liderstva i zdravog autoriteta

Toksični odnosi

Povećanje efikasnosti

Coaching i Konsalting za javni sektor

JAVNI SEKTOR

Razvoj poslovnih i radnih veština

Povećanje radne motivacije

Povećanje efikasnosti

Rukovođenje

Komunikacija

COACHING u fokusu može imati: promene liderskog stila, odnos prema ocenama koje daju kolege, planiranje budućnosti, odlučivanje o nastavku ili promenama u karijeri, popravljanje veoma lošeg odnosa sa saradnicima… Većina ljudi uvidi pravu korist kroz proces individualnih konsultacija – “coachinga” – i dosta uspešno nalazi najbolje rešenje za konkretno pitanje.

Identifikacija potrebe za razvoj tima i sličnih organizacionih celina, dešava se u sasvim različtim uslovima – nekada pri samom formiranju, ponekad tokom rada i angažovanosti tima na konkretnim zadacima ili pak, pri kraju realizacije posla u kome je tim učestvovao. Rukovodioci timova ili članovi timova ukazuju na potrebu za KONSALTING intervencijom na različite načine.

Najčešće, zadatak je otkriti prikrivene i neotkrivene skupove stavova i ponašanja kod zaposlenih, koji sprečavaju ili zaustavljaju efikasni rad kod konkretnog KLIJENTA (firma, kompanija, korporacija, organizacija). Ljudi uviđaju da je potrebno nešto “srediti” pa mi se obraćaju za KONSALTING.